Tjänster

Advokatfirman Wennerklint erbjuder affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på arbetsrätt.

Lång arbetsrättslig erfarenhet och specialistkunskap gör att omorganisationer, överlåtelser, uppsägningar och andra typer av arbetsrättsliga frågor kan planeras och hanteras på ett bra sätt. Advokatfirman jobbar ofta och gärna som bollplank till verkställande direktörer och HR-avdelningar men hjälper även privatpersoner.

Advokatfirman kan också bistå i tvister.

Arbetsrätt

Både arbetsgivare och anställda kommer någon gång att ställas inför arbetsrättsliga frågor. Vilka delar ska regleras i ett anställningsavtal? Vad gäller rörande uppsägningstider och förmåner? Hur hanteras sekretess och andra lojalitetsfrågor? Det är bättre att göra rätt från början. Advokatfirman hjälper dig att upprätta och granska anställningsavtal och andra arbetsrättsliga dokument.

Behöver du omorganisera eller säga upp anställda? Vad gäller? Måste uppsägningar alltid vara kostsamma? Beslut fattas med risk för skadestånd och det finns många regler att ta hänsyn till. Advokatfirman hjälper dig att planera och se till att besluten är väl underbyggda. Du kan också få hjälp i förhandlingar med fackförbund, anställda eller din arbetsgivare.

När du ska sälja eller köpa ett företag eller en verksamhet är det viktigt att de arbetsrättsliga frågorna hanteras. Att gå igenom dokument och att genomföra förhandlingar med fackförbund är ofta nödvändigt. Vid köp av rörelser och vid fusioner är det extra viktigt att eventuella kollektivavtal hanteras och beaktas. Advokatfirman kan hjälpa dig i alla delar.

Advokatfirman hjälper också till i tvister och tar uppdrag både från arbetsgivare och anställda.

Utbildningar


Alla ska inte kunna allt. De som hanterar arbetsrättsliga frågor bör dock ha en grundkunskap inom arbetsrätten. Risken är annars stor att fel beslut fattas eller att någon åtgärd missas. Företag drabbas i många fall av skadeståndskrav och tvister helt i onödan.

För att ditt företag ska kunna undvika de vanligaste fallgroparna och för att ge dig och dina medarbetare en bra bas erbjuder Advokatfirman Wennerklint skräddarsydd arbetsrättslig utbildning på den nivå och med den inriktning som du önskar.