Tjänster

Advokatfirman Wennerklint erbjuder affärsjuridisk specialistrådgivning med särskilt fokus på arbetsrätt och obeståndsrätt.

Lång arbetsrättslig erfarenhet och specialistkunskap gör att omorganisationer, överlåtelser, uppsägningar och andra typer av arbetsrättsliga frågor kan planeras och hanteras på ett bra sätt. Advokatfirman jobbar ofta och gärna som bollplank till verkställande direktörer och HR-avdelningar men hjälper även privatpersoner.

Ulrika Wennerklint har jobbat i många år som konkursförvaltare, företagsrekonstruktör och likvidator och Advokatfirman kan därför ge relevant rådgivning i obeståndsrättsliga ärenden.

Advokatfirman kan också bistå i tvister.

Arbetsrätt

Både arbetsgivare och anställda kommer någon gång att ställas inför arbetsrättsliga frågor. Vilka delar ska regleras i ett anställningsavtal? Vad gäller rörande uppsägningstider och förmåner? Hur hanteras sekretess och andra lojalitetsfrågor? Det är bättre att göra rätt från början. Advokatfirman hjälper dig att upprätta och granska anställningsavtal och andra arbetsrättsliga dokument.

Behöver du omorganisera eller säga upp anställda? Vad gäller? Måste uppsägningar alltid vara kostsamma? Beslut fattas med risk för skadestånd och det finns många regler att ta hänsyn till. Advokatfirman hjälper dig att planera och se till att besluten är väl underbyggda. Du kan också få hjälp i förhandlingar med fackförbund, anställda eller din arbetsgivare.

När du ska sälja eller köpa ett företag eller en verksamhet är det viktigt att de arbetsrättsliga frågorna hanteras. Att gå igenom dokument och att genomföra förhandlingar med fackförbund är ofta nödvändigt. Vid köp av rörelser och vid fusioner är det extra viktigt att eventuella kollektivavtal hanteras och beaktas. Advokatfirman kan hjälpa dig i alla delar.

Advokatfirman hjälper också till i tvister och tar uppdrag både från arbetsgivare och anställda.

Obeståndsrätt

Ett bolag kan få betalningssvårigheter av många skäl. Frågan är hur betalningssvårigheterna ska hanteras. Att ge in en egen ansökan om konkurs kan ibland vara den bästa lösningen. I andra fall finns det möjligheter att hitta frivilliga lösningar med fordringsägare och andra som gör att ditt företag kan leva vidare.

Att genomföra en företagsrekonstruktion är ett sätt att rädda ett företag från en konkurs. Under processen får företaget ett generellt betalningsanstånd och skyddas samtidigt mot konkurs och utmätning. Dessutom kan de anställda till viss del ersättas via den statliga lönegarantin. Syftet är att företaget ska kunna leva vidare genom att en överenskommelse träffas mellan företaget och dess borgenärer.

Att genomföra en likvidation innebär att företaget avvecklas. Avtal ska avslutas och anställda ska sägas upp. Alla skulder ska betalas. Likvidationer innehåller olika typer av juridiska frågor som måste hanteras innan likvidationen kan avslutas och företaget upplösas.

Ulrika Wennerklint har fullgjort många uppdrag som företagsrekonstruktör och som likvidator i både frivilliga likvidationer och tvångslikvidationer. Advokatfirman har ett omfattande nätverk av både revisionsfirmor och bokföringsfirmor som kan anlitas om det finns behov.

Advokatfirmans uppgift kan också vara att hantera krav mot företag som har betalningssvårigheter eller till och med försatts i konkurs. Du kan få hjälp med att upprätta kravbrev, betalningsföreläggande och konkursansökan och om det blir nödvändigt med en process kan Advokatfirman hjälpa dig.

Utbildningar


Alla ska inte kunna allt. De som hanterar arbetsrättsliga frågor bör dock ha en grundkunskap inom arbetsrätten. Risken är annars stor att fel beslut fattas eller att någon åtgärd missas. Företag drabbas i många fall av skadeståndskrav och tvister helt i onödan.

För att ditt företag ska kunna undvika de vanligaste fallgroparna och för att ge dig och dina medarbetare en bra bas erbjuder Advokatfirman Wennerklint skräddarsydd arbetsrättslig utbildning på den nivå och med den inriktning som du önskar.