Om Advokatfirman Wennerklint

Advokatfirman Wennerklint är en liten affärsjuridisk advokatbyrå med ett stort engagemang. Advokatfirman grundades av Ulrika Wennerklint i slutet av 2013. Ulrika hade då varit verksam på en större affärsjuridisk advokatbyrå under lång tid och såg att det fanns bolag och privatpersoner som hade svårt att hitta rådgivare. Tanken med Advokatfirman Wennerklint är att den ska vara ett komplement till de stora advokatbyråerna. Hit kan nystartade, entreprenörsledda företag i behov av snabba och praktiska råd vända sig.

Även privatpersoner och mindre företag med en begränsad kassa kan få kostnadseffektiv och lättillgänglig rådgivning utan avkall på kvalitén. Självklart är också större väletablerade företag välkomna att kontakta Advokatfirman för att få hjälp.

Den lilla verksamheten anpassas lätt efter dina behov. Arbetet kan oftast utföras när och där du vill att det ska utföras. Debiteringsmodeller kan anpassas efter förutsättningarna. Alla typer av företag och privatpersoner ska kunna få högkvalitativ specialistrådgivning och rådgivningen kan vara både kompetent och praktisk samtidigt som den lämnas på ett trevligt och avspänt sätt. Andra advokatbyråer, HR-firmor och konsultfirmor inom Advokatfirmans nätverk kan engageras om det behövs. Det är ditt behov och dina önskemål som är viktiga.

Ulrika Wennerklint

Ulrika Wennerklint har en gedigen erfarenhet av både arbetsrätt och obeståndssrätt.

Ulrika var tidigare anställd på Advokatfirman Lindahl i nästan 17 år – under de sista fyra åren som partner. På Lindahl ingick Ulrika i bank & finansavdelningen där hon tog uppdrag som konkursförvaltare, likvidator och företagsrekonstruktör. Hon ingick också i specialistgruppen för arbetsrätt och hanterade bland annat omorganisationer, uppsägningar, företagsöverlåtelser, förhandlingar och avtalsskrivning. Hon var också involverad i ett stort antal transaktioner där hon bland annat var ansvarig för de arbetsrättsliga frågorna.

Bakgrund

  • Lunds universitet, jur kand (-1995)
  • Stockholms tingsrätt, tingsnotarie (1995-97)
  • Advokatfirman Lindahl (1997-2013)
  • Advokatfirman Wennerklint (2014-)