Detta är Advokatfirman Wennerklint

Advokatfirman Wennerklint är den lilla advokatfirman med det stora engagemanget. Verksamheten är inriktad på allmän affärsjuridik med fokus på arbetsrätt.

Specialistkunskap tillsammans med ett trevligt samarbetsklimat. Hög integritet, flexibilitet och arbete inriktat på att hitta en lösning. Kvalitét, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Ett nära samarbete med klienten för att klientens mål ska kunna uppnås på ett effektivt och praktiskt sätt. Klienten får mer för mindre. Detta är Advokatfirman Wennerklint.

ulrika_w